REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
REFAKATÇİLERİN  UYMASI GEREKEN KURALLAR


1.Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

2.Hastanın düşme açısından  değerlendirmesinde yüksek risk belirlenirse hastanın hekimi bilgilendirilir. Refakat kararını hekim verir.

3.Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 
4.Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 
5.Refakatçi için Servis sorumlu hemşiresi ve/veya klinik hemşiresinin hekim refakat talebi üzerine hasta kayıt biriminden  refakatçi kartı verilir.
 
6.Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 
7.Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 
8.Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi uygulaması yoktur.
 
9.Yetişkin ve çocuk hastalarda ,doktor tarafından refakatçi bulunmalı kararı verilen ancak refakatçisi olmayanlara hastane idaresinin uygun gördüğü daha önce eğitim almış personellerden refakat ettirilir.
 
10.İzole hasta odalarında refakatçi ihtiyacını hekim belirler. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi bilgilendirilir. Refakatçiye gereken eğitimler verilir.