Değerler

DEĞERLERİMİZ

Temel İlke ve Değerlerimiz: Önce insan; Hasta ve Yakınlarnın Haklarına Saygı; Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hakkaniyet, hasta güvenliği, süreklilik, insana saygı, uygunluk ve zamanlılık.