Marmara Şube Tüberküloz Bilgi Güncelleme Toplantısı
Hastanemiz Ana Bina toplantı salonunda, TTD Marmara Şubesi – Tüberküloz Çalışma Grubundan Uzm. Dr. Tülay KESKİN, Doç. Dr. Aylin BABALIK, Prof. Dr. Şeref ÖZKARA ve Hastanemiz hekimlerinin katıldığı; Hastane ve hizmet ettiği bölgenin tüberküloz sorunları, Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi temel konular ve Tanı ve tedavide yenilikler konulu bilgi güncelleme toplantısı yapılmıştır.