Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Fiyat Tarifesi Duyurusu
"Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge" kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi EK-2A (Sağlık Turizmi ve turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi) listesinde yer alan fiyatlar üzerinden S.B.Ü.Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2,10 katı, Çekirge Devlet Hastanesinde 2,00 katı  ve diğer tüm sağlık tesislerimizde 1,50 katı oranında katsayı uygulanacaktır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2A listesinde "H-Ambulans Hizmetleri Fiyat listesi" başlığı altında yer alan hizmetlerde katsayı uygulanmayacaktır.